Apple iPhone 6 - 16GB - Gold (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 - 16GB - Gold (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 - 16GB - Gold (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

3.500.000đ