Nokia 6700 - Black/White

Nokia 6700 - Black/White

Nokia 6700 - Black/White

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

4.500.000đ