Apple iPhone 5S - 16GB Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone 5S - 16GB Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone 5S - 16GB Gray (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

1.500.000đ