Apple iPhone 6 - 64GB - Gold/White/Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 - 64GB - Gold/White/Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 - 64GB - Gold/White/Gray (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

4.500.000đ