Apple iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

6.500.000đ