Apple iPhone X - 256GB - Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone X - 256GB - Gray (Đã qua SD)

Apple iPhone X - 256GB - Gray (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

17.800.000đ