iPhone XS Max - 512GB - Trắng (1 sim Vật lý)

iPhone XS Max - 512GB - Trắng (1 sim Vật lý)

iPhone XS Max - 512GB - Trắng (1 sim Vật lý)

Tình trạng:

20.000.000đ