Apple iPhone 6 Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6 Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

4.500.000đ