Apple iPhone 6S - 126GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6S - 126GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 6S - 126GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

5.000.000đ