Apple iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Apple iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

12.300.000đ