Apple iPhone XS - 512GB - Trắng (Đã qua SD)

Apple iPhone XS - 512GB - Trắng (Đã qua SD)

Apple iPhone XS - 512GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

22.000.000đ