iPhone XS Max - 256GB - Vàng (2 sim Vật lý) - Đã qua SD

iPhone XS Max - 256GB - Vàng (2 sim Vật lý) - Đã qua SD

iPhone XS Max - 256GB - Vàng (2 sim Vật lý) - Đã qua SD

Tình trạng:

Loại hàng: 97%

16.500.000đ