iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 6 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 98%

3.500.000đ