iPhone 6 Plus - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 6 Plus - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 6 Plus - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 98%

4.900.000đ