iPhone 6S - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 6S - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 6S - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

3.900.000đ