iPhone X - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone X - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone X - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

12.500.000đ