iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 8 Plus - 64GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

9.300.000đ