iPhone 8 Plus - 64GB - Đen (Đã qua SD)

iPhone 8 Plus - 64GB - Đen (Đã qua SD)

iPhone 8 Plus - 64GB - Đen (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 97%

7.900.000đ