iPhone 6S Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 6S Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

iPhone 6S Plus - 16GB - Vàng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

4.000.000đ