iPhone XS - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

12.200.000đ