iPhone 7 Plus - 128GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 7 Plus - 128GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone 7 Plus - 128GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

7.500.000đ