Samsung Note 20 Ultra - 256GB - Đồng Ánh Kim/ ĐenHuyền Bí/ Trắng Huyền Bí

Samsung Note 20 Ultra - 256GB - Đồng Ánh Kim/ ĐenHuyền Bí/ Trắng Huyền Bí

Samsung Note 20 Ultra - 256GB - Đồng Ánh Kim/ ĐenHuyền Bí/ Trắng Huyền Bí

Tình trạng:

Loại hàng: Công ty

21.900.000đ