Samsung Note 20 Ultra 5G - 256GB - Đồng Ánh Kim

Samsung Note 20 Ultra 5G - 256GB - Đồng Ánh Kim

Samsung Note 20 Ultra 5G - 256GB - Đồng Ánh Kim

Tình trạng:

Loại hàng: Công ty

23.900.000đ