iPhone 11 - 128GB - Đỏ (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

iPhone 11 - 128GB - Đỏ (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

iPhone 11 - 128GB - Đỏ (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

15.000.000đ