iPhone 11 - 64GB - Đen/Trắng/Xanh/Đỏ/Vàng (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

iPhone 11 - 64GB - Đen/Trắng/Xanh/Đỏ/Vàng (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

iPhone 11 - 64GB - Đen/Trắng/Xanh/Đỏ/Vàng (1 sim vật lý) (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

14.500.000đ