iPhone XS Max - 64GB - Đen (1 sim vật lý) - Đã qua SD

iPhone XS Max - 64GB - Đen (1 sim vật lý) - Đã qua SD

iPhone XS Max - 64GB - Đen (1 sim vật lý) - Đã qua SD

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

14.000.000đ