iPhone XS Max - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS Max - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS Max - 64GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

14.000.000đ