Samsung Galaxy Fold 3 - 5G - 512GB Xanh/Đen

Samsung Galaxy Fold 3 - 5G - 512GB Xanh/Đen

Samsung Galaxy Fold 3 - 5G - 512GB Xanh/Đen

Tình trạng:

Loại hàng: Công ty

42.000.000đ