iPhone XS Max - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS Max - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

iPhone XS Max - 256GB - Trắng (Đã qua SD)

Tình trạng:

Loại hàng: 99%

13.900.000đ