iPhone 12 Pro Max - 256GB - Pacific Blue (ZA) - Đã qua SD

iPhone 12 Pro Max - 256GB - Pacific Blue (ZA) - Đã qua SD

iPhone 12 Pro Max - 256GB - Pacific Blue (ZA) - Đã qua SD

Tình trạng:

Loại hàng: 97%

26.500.000đ