8 Plus / 64GB / Vàng, Đen

8 Plus / 64GB / Vàng, Đen

8 Plus / 64GB / Vàng, Đen

Tình trạng:

4.500.000đ